Kütüphane Verileri Çalışma Grubu

Üniversite Kütüphanelerinden çeşitli kurumlarca belirli dönemlerde  birçok istatistiksel veri istenmektedir. Veri isteyen kurumların talep ettikleri bilgilerin genel anlamda aynı  olmasına rağmen farklı şekilde sorularla  bunlara ulaşmaya çalışmaları, sorulara cevap veren  meslektaşlarımızda bir kafa karışıklığına ve kurumlara verilen cevaplarda da bir kargaşaya  neden olmaktadır. Aynı sorulara farklı cevaplar istendiği gibi farklı sorularla aynı cevaplara erişilmek istendiği de görülmektedir.  Kurumlar arasında bir iş birliği ve iletişim olmamasından dolayı bir bilgi karmaşası doğmakta ve farklı kurumlarda çok farklı istatistikler ortaya çıkmaktadır.  Talep edilen veriler hakkında rehberlerin yayınlanmaması ya da sahada karşılığı olmayan verilerin talep edilmesi gerçekçi olmayan sonuçların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Kütüphanelerin değerlendirilmesi ve analizlerinin sağlıklı yapılabilmesi için istatistiksel veri önem arz etmektedir. Kütüphanelerin niceliksel ve niteliksel değerlendirilmesine kaynak oluşturacak istatistik sorularının hazırlanması ve mevcutların gözden geçirilmesi konusunda sahada çalışan, konuya ilgi duyan meslektaşların fikirlerini sunabilecekleri ve bu çalışmalara dönük rehber oluşturulması amacıyla

ÜNAK Derneği çatısı altında Kütüphane Verileri Çalışma Grubu kurulmuştur.

Bu kapsamda “TÜİK Üniversite Kütüphane İstatistikleri” çalışmanın ilk basamağını oluşturacak olup hazırlanacak rapora katkı sunmak isteyen herkesi çalışma grubuna kayıt olmaya davet ediyoruz

Bu konuda katkı vermek isteyen meslektaşlarımızın aşağıda verilen adresteki formu doldurmalarını rica ederiz.

https://forms.gle/nBDvZt6cWRfGGkG36

Grup kurucuları

Adı Soyadı (Alfabetik)
Kurumu
Diler YETER
Toros Üniversitesi
Eyüp ULUGÖL
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kazım ŞENTÜRK
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mürsel KÖSEOĞLU
Düzce Üniversitesi
Müslüm YURTSEVEN
İskenderun Teknik Üniversitesi
Yusuf YEŞİLYURT
Bursa Teknik Üniversitesi